تور فرانسه , سوئیس (ویژه 8 روزه)

تمامی قیمت ها بدون محاسبه نرخ پرواز است و برای خرید نرخ پرواز اضافه میشود.
4 شب پاریس - 3 شب زوریخ

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: