تور کیش 3 شب و 4 روز

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۸۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • خدمات تور: • اقامت در هتل های کیش + صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی و گشت دور جزیره
  • با توجه به متغییر بودن نرخ پرواز قیمت های اعلام شده بدون نرخ پرواز میباشد٫
  • برای رزرو هتل هایی که در جدول وجود ندارد میتوانید تماس بگیرید٫
  • ورودی گشت های جزیره به عهده مسافر میباشد٫
  • قیمت ها به ازای هر نفر و به تومان می باشد٫

تاریخ برگزاری سه شنبه / ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: 880001
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۳۰ آذر
پایان: پنجشنبه / ۳۰ آذر
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان

• اقامت در هتل های کیش + صبحانه
• ترانسفر فرودگاهی و گشت دور جزیره
• با توجه به متغییر بودن نرخ پرواز قیمت های اعلام شده بدون نرخ پرواز میباشد.
• برای رزرو هتل هایی که در جدول وجود ندارد میتوانید تماس بگیرید.
• ورودی گشت های جزیره به عهده مسافر میباشد.
• قیمت ها به ازای هر نفر و به تومان می باشد.