تور بانکوک 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت ماهان - ویزای توریستی - اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه سفر
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 0099
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان