تور تبریز 2 شب و 3 روز

 • مدت اقامت از ۲ شب و ۳ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: اقامت در هتل با صبحانه
  گشت نیم روزی با لیدر
  هزینه رفت و برگشت روی تور محاصبه نشده
تاریخ برگزاری شنبه / ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲ شب و ۳ روز
کد تور: 3000030
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱ اردیبهشت
پایان: شنبه / ۳۱ شهریور
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱,۹۷۸,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲,۱۵۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 تخته ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان