تور دبی 4 شب و 5 روز با پرواز ایرعربیا

 • مدت اقامت از ۴ شب و ۵ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
  ترانسفر فرودگاهی
  ویزای توریستی
  اقامت در هتل همراه با صبحانه
  بیمه مسافرتی
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۴ شب و ۵ روز
کد تور: 990000
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

با توجه به نوسانات قیمت هتل ها مجدد با کانتر مربوطه به صورت تلفنی چک شود.
توریست شارژ هتل سه ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم و 5* 20 درهم میباشد و بر عهده مسافر میباشد.
برای افراد بالای 60 سال هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی میباشد.
نرخ اتاقهای سه تخته دبی از نرخ اتاق دو تخته بیشتر میباشد.
مسئولیت کنترل هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر میباشد.