تور مالزی 7 شب و 8 روز با پرواز سلام ایر

  • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
  • شروع قیمت با تخفیف از ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر به هتل
  • سیم‌کارت
  • تور لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل
  • وعده غذایی
  • گشت شهری
  • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 0022
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 0023
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 0024
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

ساعت رفت : تهران ( 16:55) به مسقط (20:00).... مسقط (22:40) به کوالالامپور(09:35) (( stop 02:40))

ساعت برگشت: کوالالامپو (10:20) به مسقط (12:55) مسقط (14:00) به تهران (16:10) ((01:05 stop))

30 کیلو بار + کترینگ

هزینه زیر دو سال 9/990/000 تومان میباشد

تاریخ رفت 14 مهر شامل 1/000/000 تومان افزایش نرخ پرواز میباشد