تور مشهد 3 شب و 4 روز

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: • اقامت در هتل با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • با توجه به متغییر بودن نرخ پرواز قیمت های اعلام شده بدون نرخ پرواز میباشد٫
  • برای رزرو هتل هایی که در جدول وجود ندارد میتوانید تماس بگیرید٫
  • قیمت ها به ازای هر نفر و به تومان می باشد٫
برگزار شده شنبه / ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: 40002
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۵ فروردین
پایان: دوشنبه / ۳۱ اردیبهشت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵,۱۴۲,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۹۹۷,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۷,۸۱۵,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان