تور پاتایا 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت ماهان - ویزای توریستی - اقامت در هتل همراه با صبحانه - لیدر فارسی زبان - بیمه سفر
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 0033
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان