تور پاتایا 8شب و 9 روز با پرواز فلای دبی

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: پرواز فلای دبی تهران_دبی-پاتایا
  اقامت در هتل با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  ویزای تایلند
  بیمه نامه سفر
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۹ روز برگزار شده یکشنبه / ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۹ روز برگزار شده دوشنبه / ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: 000919
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 0000919
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۷ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 00000919
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان