تور چابهار 2 شب و 3 روز

 • مدت اقامت از ۲ شب و ۳ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: • اقامت در هتل با صبحانه
  • با توجه به متغییر بودن نرخ پرواز قیمت های اعلام شده بدون نرخ پرواز میباشد٫
  • برای رزرو هتل هایی که در جدول وجود ندارد میتوانید تماس بگیرید٫
  • قیمت ها به ازای هر نفر و به تومان می باشد٫
برگزار شده دوشنبه / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲ شب و ۳ روز
کد تور: 30001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۳۱ اردیبهشت
پایان: دوشنبه / ۳۱ اردیبهشت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۹۷۵,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۳,۴۴۸,۰۰۰ تومان