تور یزد 2 شب و 3 روز

 • مدت اقامت از ۲ شب و ۳ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: • اقامت در هتل + صبحانه
  • رفت و برگشت با پرواز و قطار و اتوبوس امکان پذیر می باشد ٫
  • برای رزرو هتل هایی که در جدول وجود ندارد میتوانید تماس بگیرید٫
  • قیمت ها به ازای هر نفر و به تومان می باشد٫
برگزار شده شنبه / ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲ شب و ۳ روز
کد تور: 60006
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۵ فروردین
پایان: دوشنبه / ۳۱ اردیبهشت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۸۳۷,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان