تور تبریز 2 شب و 3 روز 1403

 • مدت اقامت از ۲ شب و ۳ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: اقامت در هتل با صبحانه
  ۲ گشت نیم روزی (تبریز گردی) + ترانسفر
  هزینه ( اتوبوس - پرواز - قطار ) به مبلغ فوق اضافه میگردد
  هزینه ها به ازای هر نفر میباشد
برگزار شده سه شنبه / ۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲ شب و ۳ روز
کد تور: 8980889
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۱ خرداد
پایان: شنبه / ۳۱ شهریور
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 نفره ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 نفره ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 نفره ۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان