تور تبریز 3 شب و 4 روز 1403

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: اقامت در هتل با صبحانه
  ۲ گشت نیم روزی (تبریز گردی) + ترانسفر
  هزینه ( اتوبوس - پرواز - قطار ) به مبلغ فوق اضافه میگردد
  هزینه ها به ازای هر نفر میباشد
برگزار شده سه شنبه / ۱ خرداد ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: 89808895
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۱ خرداد
پایان: شنبه / ۳۱ شهریور
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 نفره ۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 نفره ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۳,۲۱۷,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۵,۵۸۸,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۵,۰۲۵,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۴,۵۱۲,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۶,۸۲۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 نفره ۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 3 نفره ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان