تور مشهد 2 شب و 3 روز

 • مدت اقامت از ۲ شب و ۳ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: • اقامت در هتل با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • با توجه به متغییر بودن نرخ پرواز قیمت های اعلام شده بدون نرخ پرواز میباشد٫
  • برای رزرو هتل هایی که در جدول وجود ندارد میتوانید تماس بگیرید٫
  • قیمت ها به ازای هر نفر و به تومان می باشد٫
برگزار شده شنبه / ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲ شب و ۳ روز
کد تور: 40001
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۵ فروردین
پایان: دوشنبه / ۳۱ اردیبهشت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۵۶۱,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق سه تخته ۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان