تور استانبول 6 شب و 7 روز با پرواز قشم ایر

 • مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: پرواز -ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی -گشت خرید شهری با ناهار-لیدر فارسی زبان - بیمه سفر
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۶ شب و ۷ روز
کد تور: 0014
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۳۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۱,۰۷۴,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۷,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان