تور استانبول 7 شب و 8 روز با پرواز قشم ایر

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: پرواز -ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی -گشت خرید شهری با ناهار-لیدر فارسی زبان - بیمه سفر
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸روز
کد تور: 0015
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۴۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۳۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۴۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۳۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۳۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۳۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان