تور دبی 3 شب و 4 روز با ماهان

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
  ترانسفر فرودگاهی
  ویزای توریستی
  تور لیدر فارسی زبان
  اقامت در هتل با صبحانه
  بیمه مسافرتی


برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: 011999
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۱۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۴,۰۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

با توجه به نوسانات قیمت هتل ها مجدد با کانتر مربوطه به صورت تلفنی چک شود.
توریست شارژ هتل سه ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم و 5* 20 درهم میباشد و بر عهده مسافر میباشد.
برای افراد بالای 60 سال هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی میباشد.
نرخ اتاقهای سه تخته دبی از نرخ اتاق دو تخته بیشتر میباشد.
مسئولیت کنترل هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر میباشد.