تور مالزی 7 شب و 8 روز با پرواز ایرعربیا

 • مدت اقامت از ۱۰ شب و ۱۱ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۷۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
  ترانسفر به فرودگاه
  ترانسفر به هتل
  تور لیدر فارسی زبان
  بلیط پرواز
  بیمه مسافرتی
  اقامت در هتل همراه با صبحانه
برگزار شده سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰ شب و ۱۱ روز
کد تور: 0022
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین

دبل ۷۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان
سینگل ۸۴,۷۸۱,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۷۵۵,۰۰۰ تومان

دبل ۷۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان
سینگل ۷۸,۴۷۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان

دبل ۷۰,۷۷۱,۰۰۰ تومان
سینگل ۸۰,۵۱۸,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۷۲,۴۸۸,۰۰۰ تومان
سینگل ۸۱,۶۲۷,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۰۶۵,۰۰۰ تومان

دبل ۷۴,۵۷۱,۰۰۰ تومان
سینگل ۸۸,۶۷۶,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۴۰۱,۰۰۰ تومان

دبل ۷۶,۰۱۵,۰۰۰ تومان
سینگل ۹۰,۶۹۶,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۵,۰۰۰ تومان

دبل ۷۶,۰۱۵,۰۰۰ تومان
سینگل ۹۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۷۷,۴۶۶,۰۰۰ تومان
سینگل ۹۲,۴۶۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۷۷,۵۹۹,۰۰۰ تومان
سینگل ۹۷,۵۴۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان

دبل ۷۸,۸۲۱,۰۰۰ تومان
سینگل ۹۵,۲۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۸۲۱,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۷۹,۶۳۲,۰۰۰ تومان
سینگل ۹۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۶۳۲,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۷۹,۸۱۵,۰۰۰ تومان
سینگل ۱۰۰,۸۲۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۸۱۵,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۸۵,۸۸۳,۰۰۰ تومان
سینگل ۱۱۰,۶۰۲ تومان
کودک با تخت ۸۵,۸۸۳,۰۰۰ تومان

دبل ۸۶,۶۰۵,۰۰۰ تومان
سینگل ۱۱۰,۸۸۷,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۱۵۸,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۸۹,۴۱۰,۰۰۰ تومان
سینگل ۱۱۷,۱۳۸,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان

دبل ۹۰,۱۳۲,۰۰۰ تومان
سینگل ۱۱۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۹۶,۷۳۸,۰۰۰ تومان
سینگل ۱۳۱,۴۶۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۶۲۲,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۱۰۰,۶۲۷,۰۰۰ تومان
سینگل ۱۳۸,۷۹۸,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۴۲۷,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۱۰۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان
سینگل ۱۳۹,۳۴۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

دبل ۱۰۵,۶۰۵,۰۰۰ تومان
سینگل ۱۴۸,۷۹۲,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۸۱۷,۰۰۰ تومان