تور پوکت 7 شب و 8 روز

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • بلیط پرواز بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت ماهان - اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - ویزای توریستی - لیدر فارسی زبان - بیمه سفر
برگزار شده دوشنبه / ۱ آبان ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 00888
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۱ آبان
پایان: دوشنبه / ۸ آبان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان