تور پوکت 7 شب و 8 روز

 • مدت اقامت از ۸شب و ۹ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • بلیط پرواز بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت - اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - ویزای توریستی - لیدر فارسی زبان - بیمه سفر
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۸شب و ۹ روز برگزار شده یکشنبه / ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ۸شب و ۹ روز برگزار شده دوشنبه / ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ۸شب و ۹ روز
کد تور: 00888
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 00999
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۷ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 0000999
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هر نفر در اتاق یک تخته ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۹۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان