تور 3 شب تفلیس 3شب باتومی

 • مدت اقامت از ۶شب و ۷ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت
  اقامت در هتل با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
  ** وجه نقد به ازای هر نفر هر تعداد روز اقامت نفری ۱۰۰دلار به همراه داشته باشند **
برگزار شده شنبه / ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶شب و ۷ روز
کد تور: 27277272
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱ اردیبهشت
پایان: دوشنبه / ۳۱ اردیبهشت
شهر: تفلیس
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: باتومی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۱۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: باتومی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: تفلیس
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: تفلیس
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۲۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: باتومی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: تفلیس
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۲۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: باتومی
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • BBاتاق با صبحانه (BB)
شهر: باتومی

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۵۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان