تور استانبول 3 شب و 4 روز با پرواز قشم ایر

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: پرواز -ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی -گشت خرید شهری با ناهار-لیدر فارسی زبان - بیمه سفر
برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: 0011
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12سال ۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..