تور مسقط بهار 1403

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۲۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: ترانسفر فرودگاهی
  پرواز رفت و برگشت قشم ایر
  لیدر فارسی زبان
  بیمه با پوشش کرونا
  هتل با خدمات
برگزار شده پنجشنبه / ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 7777770
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۳۱ خرداد
پایان: چهارشنبه / ۳۱ مرداد
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۶۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۷۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۸۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان