تور کوش آداسی 6شب نوروز

 • مدت اقامت از ۶شب و ۷روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت قشم ایر
  ترانسفر فرودگاهی
  راهنمای فارسی زبان
  بیمه مسافرتی
  ۶شب اقامت در هتل با صبحانه
تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ۶شب و ۷روز
کد تور: 1110010
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۲۳ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۵۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۵۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۵۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۸,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان