تور کوش آداسی 6شب بهار 1403

 • مدت اقامت از ۶شب و ۷روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت قشم ایر
  ترانسفر فرودگاهی
  راهنمای فارسی زبان
  بیمه مسافرتی
  ۶شب اقامت در هتل با صبحانه
برگزار شده پنجشنبه / ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ۶شب و ۷روز
کد تور: 1110010
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۳۱ خرداد
پایان: شنبه / ۳۱ شهریور
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۶۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۲۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۷۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۵۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۲۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۸۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان