تور آنتالیا 6شب نوروز 1403

 • مدت اقامت از ۶شب و ۷ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت قشم ایر
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه فرودگاهی با پوشش کرونا
  **پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
برگزار شده شنبه / ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۶شب و ۷ روز
کد تور: 0909000
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۵ فروردین
پایان: دوشنبه / ۳۱ اردیبهشت
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۲۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۲۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۷,۷۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۳۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۴۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت ۲۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۳۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۵۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2 تخته ۴۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان