تور دبی 4 شب و 5 روز با پرواز ایران ایرتور

 • مدت اقامت از ۴ شب و ۵ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پروز ایران ایرتور
  ترانسفر فرودگاهی
  ویزای توریستی
  تور لیدر فارسی زبان
  اقامت در هتل همراه با صبحانه
  بیمه مسافرتی

برگزار شده شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۴ شب و ۵ روز برگزار شده یکشنبه / ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ۴ شب و ۵ روز
کد تور: 00011111
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
کد تور: 000011111
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۷ اسفند
پایان: جمعه / ۳۱ فروردین
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۰,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۳۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۳۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق دو تخته ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته ۵۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال ۲۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان

تورها چارتر و غیرقابل استرداد میباشد.
برای اطلاع از هزینه کودک 2 تا 6 سال با همکاران ما تماس بگیرید .
نرخ کودک زیر 2 سال 2.500.000 تومان میباشد.
پرداخت 50 درصد مبلغ تور موقع رزرو تور الزامی میباشد.