تور آلانیا تابستان 1403

 • مدت اقامت از ۶شب و ۷ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • خدمات تور: ترانسفر فرودگاهی
  بلیط رفت و برگشت
  بیمه مسافرتی
برگزار شده پنجشنبه / ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ۶شب و ۷ روز
کد تور: 100009000
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۳۱ خرداد
پایان: چهارشنبه / ۳۱ مرداد

هر نفر در اتاق 2تخته ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۵۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۳۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۵۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۴۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته رایگان
کودک با تخت رایگان

هر نفر در اتاق 2تخته ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۵۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق 2تخته ۴۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۵۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۵۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق 2تخته ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق 1تخته ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان