ترکیه

مشخصات کشور

قاره: آسیا
زبان رسمی: ترکی
واحد پول: لیر